អំពីយើង | ប្រវត្តិសង្ខេប

ប្រវត្តិសង្ខេប

គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើងស្របតាមគោលបំណង និងក្តីសុបិនរបស់ភាគទុនិកតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើម ព្រមទាំងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ ភាគ​ទុ​និក​បាន​ជម្នះ​នូវ​រាល់​ឧបសគ្គ​ទាំង​ឡាយ​រហូត​ទទួល​បាន​អាជ្ញាបណ្ណ​ជា​ផ្លូវ​ការ​ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា លេខ ម.ហ-៦៤ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥។ 


នៅដើមឆ្នាំ២០១៦ គ្រឹះស្ថានក៏ចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មជាមួយនឹងដើមទុនដំបូង ១.០០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ដោយ​ទទួល​បាន​ការ​គាំទ្រយ៉ាង​ខ្លាំង​ពី​សំណាក់​អតិថិជនជា​ច្រើន ដែល​បង្ហាញ​ពី​ភាព​ជោគ​ជ័យ​ដ៏ត្រចះត្រចង់។ ជាមួយគ្នានេះ​ផង​ដែរ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ នេះ ក្រុមហ៊ុន AZUMA & CO., LTD. ក៏​បាន​ក្លាយ​ជា​ភាគទុនិក​ថ្មី​របស់​គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបា មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ ភីអិលស៊ី។ ក្រុមហ៊ុន AZUMA & CO., LTD. ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​ជប៉ុន ដែល​មាន​គោល​គំនិត​ស្រប​គ្នា​ក្នុងការ​គាំទ្រ​លើក​ស្ទួយ​កម្រិត​ជីវ​ភាព​ស្តង់​ដារ​រស់​នៅ​ជូន​ដល់ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​កម្ពុជា ជាពិសេស​ចូល​រួម​អភិវឌ្ឍន៍​មនុស្ស​ជំនាន់​ថ្មី តាម​រយៈ​ការ​ផ្តល់​សេវា​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ប្រកប​ដោយ​គុណ​ភាព ស្ថិរភាព និងតម្លាភាពនៃទីផ្សារ។ 


ស្របតាមចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែង និងការរំពឹងទុកអំពីវិជ្ជមាននៃវឌ្ឍនភាពទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី នឹង​បន្ត​អនុ​វត្តផែន​ការ​គោល​របស់​ខ្លួន ​ដើម្បី​សម្រេច​ឱ្យ​បាន​នូវ​វត្ថុ​បំណង​នៃ​ក្តី​សុបិន​របស់​ភាគ​ទុនិក។ ជាក់​ស្តែង​គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី បាន​បង្កើត​ការិយា​ល័យ​សាខា​ថ្មី​ចំនួនបី (៣) បន្ថែម​ទៀត​នៅ​ចុងឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ដើម្បី​ពង្រីក​នូវ​សក្តា​នុពល​របស់​ខ្លួន​គ្រប​ដណ្តប់​លើ​វិសាល​ភាព​ទីផ្សារ​ទូលំ​ទូលាយ និង​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​តាម​កំណើន​នៃ​តម្រូវ​ការ​ឥណទាន​ពីសំណាក់​អតិថិ​ជន​ក្នុង​តំបន់។ សាខា​បើក​ថ្មី​ទាំងបី (៣) នោះ ត្រូវ​បាន​ទទួល​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​ពី​ធនា​គារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។ ដោយ​មើល​ឃើញ​ពី​ដំណើរ​ការ​ជាវិជ្ជ​មាន​នៃ​ការ​ប្រតិ​បត្តិ និង​ការ​គ្រប់​គ្រង ព្រម​ទាំង​ផែន​ការ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​វែង​ឆ្ងាយ​ទៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​របស់​គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ធនា​គារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​បាន​ផ្តល់​សុពល​ភាព​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​រយៈ​ពេល ៣ឆ្នាំ បន្ថែមទៀត ហើយ​នាចុង​ឆ្នាំ​នេះ ធនា​គារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា បាន​សម្រេច​ផ្តល់​អាជ្ញា​បណ្ណ​អចិន្ត្រៃយ៍​ប្រកប​អាជីវ​កម្ម​ជា​ផ្លូវការ​ជូន​គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។ យើង​ឃើញ​ថា​គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបា មិន​មាន​ការ​បន្ថែម​ដើម​ទុន និង​ពង្រីក​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​សាខា​ទៀត​ទេ​ចាប់​ពីឆ្នាំ២០១៧ មក​ដល់ ឆ្នាំ២០២២ នេះ ដោយ​សារ​តែគ្រឹះស្ថាន​នៅ​រក្សា​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ក្នុង​ការ​ពង្រឹង​លើ​ប្រព័ន្ធ​នៃ​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ផ្ទៃ​ក្នុង និង​បង្កើន​ចំណេះ​ជំនាញ​ដល់​បុគ្គលិក ជា​ពិសេស​ខិត​ខំ​ប្រឹងប្រែង​រក្សា​លទ្ធ​ផល​របស់​ខ្លួន​ឱ្យ​បាន​ល្អ​ប្រសើរ​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ដែល​រង​ផល​ប៉ះ​ពាល់​នៃ​មេរោគ​កូវីដ​កន្លង​មក និង​បញ្ហា​សង្គ្រាម​រវាង ប្រទេស​អ៊ុយក្រែន និងរុស្សី។ ហើយ​​គិត​ត្រឹមថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបា មាន​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​អាជីវ​កម្ម​មាន​រយៈ​ពេល ៧ឆ្នាំមកហើយ ដែល​មាន​ទីតាំង​កំពុង​បម្រើ​សេ​វា​អតិ​ថិជន ចំនួន ០៤ ខេត្ត/រាជធានី រួមមាន ការិយា​ល័យកណ្តាល (សាខាការិយាល័យកណ្តាល) សាខាខណ្ឌព្រែកព្នៅ/ខណ្ឌទួល គោក សាខាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ និងសាខាក្រុងច្បារមន។